Úvod události texty písní fotogalerie ke stažení moje obrazy

Texty písní

Yet To Be Seen

 At some point you told yourself
This girl will be mine
And with that you set on the steepest
Uphill climb in your life
There ain’t a god-damn thing
That will make you look back
Nor turn around
Chorus:
Cause she’s been hurt
She finds it hard to trust
She’s not even sure
She knows how to love
You might even be the man
Cut out right out for her
But will she let you in
That is all yet to be seen

You already see her in your kitchen
Baking a pie
Sending your kids off to school
With a kiss and a smile
What a great vision
When she wraps her arms
Around your body at night
Chorus
Bridge:
Steady and kind is what you’ve got to be
An honest heart won’t lie
It won’t push it will not steal
And the rest is a matter of time
Chorus
 

Jednou sis řekl
Tahle holka bude moje
A tím ses vydal na nejstrmější
Horský výstup ve svém životě
A není žádnej zatracenej důvod
Kterej by tě přiměl se dívat zpět
Nebo se otočit
Refrén:
Protože jí bylo ublíženo
Je pro ni těžké důvěřovat
Dokonce si není jistá
Jestli ještě umí milovat
Je možné, že jsi ten muž
Jako udělaný právě pro ni
Ale jestli tě k sobě pustí
To se ještě uvidí

Už ji vidíš ve své kuchyni
Jak peče koláč
Jak posílá vaše děti do školy
S polibkem a úsměvem
Jaká pěkná představa
Že v noci obtočí své paže
Kolem tvého těla
Refrén
Přechod:
Stálý a laskavý musíš být
Upřímné srdce nezalže
Nevyvine nátlak a nepokrade
Ten zbytek je jen otázkou času
Refrén
 


 

Shed No Tear

You said you could
Walk outta here tomorrow
With a couple of suitcases that’s all
Has your anchor fail to sink in
Can you just leave these walls
And shed no tear

They’ve seen our first kisses
They remember our first years
Before they saw you undone
And heard my angry voice
Can you just up and leave
Before I go I have to hold
That silly cat of ours

It’s plain to see
We need different things
Find what will make us happy
Find it and not look back
I would just expect you
To look around here

And take a deep breath
Cause these walls they remember
Our first years
Before they saw you undone
And heard my angry voice
Can you just up and leave
Before I go I have to hold
That silly cat of ours

I’ve been angry way too long
And I’m leaving it all behind
Once I walk out of this door
I will not forget
And I will get over you
As I say goodbye
I look around and here

And take a deep breath
Cause these walls they remember
Our first years
Before they saw you undone
And heard my angry voice
Can you just up and leave
Before I go I have to hold
That silly cat of ours
 
Řekl jsi, že bys odsud odešel
Třeba hned zítra jen s pár kufry
To je všechno
Nepodařilo se tvou kotvu dost ponořit
Můžeš tyhle čtyři stěny opustit
A neuronit ani slzu

Viděly naše první polibky
Pamatují si naše první roky
Před tím než tě viděly nešťastného
Než slyšely můj nazlobený hlas
Můžeš se jen tak sbalit a jít
Než půjdu, musím ještě držet
Toho našeho praštěného kocoura

Je patrné, že každý potřebujeme
V životě něco jiného
Najít to, co nás učiní šťastnými
Najít je a nedívat se zpět
Jen bych očekávala
Že se rozhlédneš kolem sebe

A zhluboka se nadechl
Protože tyhle stěny si pamatují
Naše první roky
Před tím než tě viděly nešťastného
Než slyšely můj nazlobený hlas
Můžeš se jen tak sbalit a jít
Než půjdu, musím ještě držet
Toho našeho praštěného kocoura

Příliš dlouho mám zlost
A všechno to nechávám za sebou
A jak projdu těmito dveřmi
Nebudu se dívat zpět
Přestanu tě milovat
A jak říkám sbohem
Dívám se kolem sebe

Zhluboka se nadechuji
Protože tyhle stěny si pamatují
Naše první roky
Před tím než tě viděly nešťastného
Než slyšely můj nazlobený hlas
Můžeš se jen tak sbalit a jít
Než půjdu, musím ještě držet
Toho našeho praštěného kocoura
 


 

The Girl That Could Not Stay

I am afraid of what I feel
I am afraid of not seeing you again
I can't believe the way that
Our paths have crossed our ways
I cannot stand pretending
I cannot stand lies
And I know there'd be
A point of no return
If we were to walk down this path

So I rather stay away
And I'll bury these feelings
Deep in the ground
And forget where the cross can be found
Thought it'll cost me all my strength

Love's not in getting what we want
It's letting go just the same
Tell me who wants to build
A future on just one moment in time
While destroying all t'was precious
To him all the while
We had a moment of recognition
And let it stay that way
For the rest of our lives

Who knows maybe one day
You might not so much as remember
The girl who once entered
Your heart and could not stay

So I rather stay away
And I'll bury these feelings
Deep in the ground
And forget where the cross can be found
Thought it'll cost me all my strength
 
Bojím se toho, co cítím
Mám strach, že už tě neuvidím
Nemůžu uvěřit tomu, jak naše cesty
Zkřížily naše způsoby
Nesnesu předstírání
Nesnesu lhaní
A vím, že přijde bod
Ze kterého nebude návratu
Jestli se po této cestě vydáme

Tak raději zůstanu vzdálená
A pohřbím tyto city
Někde hluboko v zemi
A zapomenu, kde se nachází kříž
Přestože mě to bude stát všechny síly

Láska není dosažení toho, co chceme
Láska taky dokáže nechat jít
Řekni, kdo chce postavit budoucnost
Na jednom okamžiku
Zatímco zničí vše
Co mu bylo do teď drahé
Měli jsme okamžik rozpoznání
A nechme to takto
Po zbytek našich životů

Kdo ví, možná jednoho dne
Si možná ani nevzpomeneš
na jednu holku, co ti vstoupila do srdce
A nemohla zůstat

Tak raději zůstanu vzdálená
A pohřbím tyto city
Někde hluboko v zemi
A zapomenu, kde se nachází kříž
Přestože mě to bude stát všechny síly
 


 

Quit Bothering Me

Stop calling
Stop text messaging me
Stop reminding me of yourself
What part of I don’t
Want you in my life
Now don’t you understand
I’ve been trying to forget you
Of at least squeeze you into
A box titled “fake memory”
Bud out leave me alone
Do what ever else the hell you do
And quit bothering me
Chorus
Don’t call me unless
You need something oh so bad
And I’m the last person on Earth
Who can help or better yet
Make it as grave
As your life depends on it
And then still think about it twice
Before dialing up this line

Does she know you’ve been
Snooping round my web
Well does she know
You’ve called me up and said
I really missed your voice
And I couldn’t help but call
Think she’d be real surprised at that
Chorus
 
Přestaň volat
Přestaň posílat smsky
Přestaň se mi připomínat
Které části „nestojím o to
mít tě ve svém životě“
Jsi nerozuměl
Snažím se na tebe zapomenout
Nebo alespoň tě nacpat do krabičky
S nápisem „ matná vzpomínka“
Odpal a nech mě být
Dělej cokoli jiného, co kruci děláš
A neotravuj mě
Refrén
Nevolej mi, pokud
Nepotřebuješ něco moc naléhavě
A já jsem ta poslední osoba na Zemi
Co ti může pomoct a vlastně
Ať je to tak závažné
Že na tom visí tvůj život
A i tak si to ještě jednou rozmysli
Než vytočíš tohle číslo

Ví o tom, že jsi čmuchal
Na mých stránkách?
Ví o tom, že jsi zavolal a řekl
Vážně se mi stýskalo po tvém hlase
A nemohl jsem si pomoct
A musel zavolat
Myslím, že by byla velmi překvapená
Refrén
 


 

Never Met You

 words and music by Silvie Forsyth

This is the night
The lowest point
How did I even make it this far
I will never know
And if it don’t turn around
There’s no telling where I’m gonna go
/When you came to me
How was I to know
I had better never met you at all/

I’ve been just trying to get by
Was just trying to stay alive
And if I never see you now
Without saying goodbye
And if the countdown started now
Till it puts me in the ground
/When you came to me
How was I to know
I had better never met you at all/

And if I did see you again
I wouldn’t know what to say
Your mind is made up
You have your truth
And I can’t change your mind
God knows I tried
/When you came to me
How was I to know
I had better never met you at all /3x
 

Slova a hudba Silvie Forsyth

Tohleto je ta noc
Tohle je dno
Jak jsem se vůbec dostala tak daleko
Je mi záhadou
A jestli se to neotočí
Kdo ví kam to až zajde
Když jsi ke mně přišel
Jak jsem to měla jen vědět
Že jsem tě raději neměla nikdy potkat

Jen jsem se snažila vycházet
Jen zůstat naživu
A jestli už tě nikdy neuvidím
Bez rozloučení
A jestli to odpočítávání začalo teď
Než mě to skolí do hrobu
Když jsi ke mně přišel
Jak jsem to měla jen vědět
Že jsem tě raději neměla nikdy potkat

A kdybych tě přece viděla
Nevěděla bych, co říct
Jsi rozhodnutý
Máš svoji pravdu
A já tě o jiné nepřesvědčím
Bůh ví, že jsem se o to snažila
Když jsi ke mně přišel
Jak jsem to měla jen vědět
Že jsem tě raději neměla nikdy potkat
 


 

Rocking Road

I'm sitting on a train
Out of my window
I see my thoughts pass by
I wish it was your shoulder
Next to mine
I could lean on
I close my eyes
The train would rock me to sleep
I wish I could just sleep
Sleep in your arms

In my imaginary world
You're standing on the platform
Of the next stop
Waiting for my train
To roll in and you'd sit down
Right there next to me
With your shoulder touching mine
For me to lean
I wish I could just sleep
Sleep in your arms

Chorus
If you were on this train
Where would we go
It's a long rocking road
If you were on this train
How far would we go
I'd be a rocky road
A long road
To the unknown

If you were on this train
I'd want some kind of guarantee
That your shoulder would be there
That you would get off it
Without me
I close my eyes and think of the time
When I would just sleep
Sleep in your arms

I hear the train humming
But nothing can rock me to sleep
The words you said are keeping me awake
There's not drowning them out
The words of your velvet let down
Chorus
 

Sedím ve vlaku
Z okna vidím svoje myšlenky
Jak míjejí kolem
Přála bych si, aby to bylo tvoje rameno
Vedle mého
O které se můžu opřít
Zavírám oči
Vlak by mě ukolébal
Přála bych moct jen tak spát
Spát ve tvé náruči

Ve svém světě představ
Tě vidím, jak stojíš na peróně
další stanice
A čekáš na můj vlak
Jak dorazí a ty si pak přisedneš
Právě vedle mě
A dáš si rameno vedle mého
Abych se mohla opřít
Přála bych moct jen tak spát
Spát ve tvé náruči
 

Refrén:
Kdybys seděl v tomto vlaku
Kam bychom jeli
Je to dlouhá kodrcavá cesta
Kdybys byl v tomhle vlaku
Jak daleko bychom se dostali
Byla by to divoká cesta
Dlouhá cesta
Do neznáma

Kdybys byl v tomto vlaku
Chtěla bych nějaké záruky
Že tvoje rameno by tu bylo
Že bys z něj jen tak nevystoupil
Beze mě
Zavírám oči a myslím na doby
Kdy jsem jen tak spala
Spala ve tvé náruči

Slyším hučení vlaku
Ale nic mě neuspává
Ta slova, co jsi řekl
Mi nedávají spát
Nic je nemůže přehlušit
Ta slova tvého citlivého odmítnutí
Refrén


 

Jediná

Slova a hudba: Silvie Forsyth
duben 2011

Už o tobě někdo napsal písničku
Budu tedy první a třeba jediná
Chci být jediná
Jak poznáš city, já se omlouvám
Za ta léta měla bych být zkušená
Zdá se mi, že tím spíš jak přibývají
Čím dál tím víc se v nich nevyznám

Refrén
Dá se snad říct
Že tu něco pěkného klíčí
Že tu něco velkou šanci má
Když chci být tvoje jediná

Jak poznám, že něco cítím snad
Když mi srdce buší, když přicházíš
Když je mi smutno, když mě obklopí chlad
Oh, to když odcházíš

Dá se snad říct
Že tu něco pěkného klíčí
Že tu něco velkou šanci má
Když chci být tvoje jediná
Dá se snad ířct
Že tu něco pěkného klíčí
Že tu něco velkou šanci má
Když chci být tvoje jediná

Chvíli to trvá, než se to ukáže
Pak to postřehnu i já
Že toužím být tvoje jediná
Že snad nade vše toužím být
Tvoje jediná
 

Kde je láska

Slova a hudba: Silvie Forsyth
červen 2011

Ještě nevím,
Co to moje srdce vydrží
Mělo by být zvyklé na zklamání
Z předešlých lehkovážností
Jenomže je všeho jednou až povrch nádoby
A tohle by mohlo být víc než mi promine
Než smutek převáží výhody
Kde je láska


Přislo to tak zvolna
Že by se vlastně dalo říct
Že to přislo jako překvapení
Srdce nedostalo šanci se vyjádřit
Jestli chce kdy ještě tohleto riziko podstoupit
Jak to vidím já, tak nemá na výběr
Už je pozdě na cestu zpět
Snad je to láska

Refrén:
Já už se nechci bát
V oblacích létat, pak padat
Já se obávám,
Že je to nad moje síly
Jestliže v lásce není strach
Tak proč se bát a pozbývat víry
Vždyť co horšího může se stát
Že než místo z blízka
Budu tě jen z dálky milovat.


Možná se mi teď směje
Já to ale jinak neumím
Než do toho dát to srdce celé
Dřív než si to druhé prověřím
Že prý je to na mě krásné
A že prý mám zůstat taková
Když věřím v to lepší
Bůh při mě stůj
Když to takto dopadá
Taková je láska

Refren 2x

Ještě nevím,
Co to moje srdce vydrží
 

Extraordinary

Extraordinary
Words and Music by Silvie Forsyth

You're one of those who'se heart
Beats a little faster now and then
If it didn't it would probably stop
And it will one day
Cause you're sick of the ordinary
And the extraordinary
Squeezes every last drop out of ya

How can they do it
Stick a bunch of Thursdays in a row
I know it's not forever
Maybe that's why
Maybe they are the lucky ones
That they don't care
Who knows not knows no dispair
And they'll sleep right throught the night

Chorus:
Living in the fast lane
Spreading yourself thin
We get inspired
We get fed
We get laid
We pray to God
Then we forget
We forget

Everyone around you
Would wanna see you somewhere higher
Some say that you should
Finally pull your head out of sand
They all know you are an open book
With the wisdom of the sky
They know what but don't know why
Dragging them behind you on a hook

Chorus
Vyjímečné
Slova a Hudba: Silvie Forsyth

Jsi jedním z těch, komu srdce tluče
Někdy poněkud rychleji než jiným
Kdyby tomu tak nebylo, už by nejspíš netlouklo vůbec
A jednoho dne přestane
Protože je ti zle z normálního
Jenomže to vyjímečné z tebe vyšťavuje
Každou poslední kapku

Jak jen tak mohou žít
Dát hromadu čtvrtků do řady
Vím, že to není napořád
Ale možná právě proto
Možná jsou právě ti šťastlivější
Že je jim to ukradené
Co oči nevidí, srdce nebolí
A proto spí až do rána

Refrén:

Žití v rychlém pruhu
Dělat tolik věcí najednou
Tak se inspirujeme
Tak jsme nasyceni
Pomilováni
Modlíme se k Bohu
A pak zapomínáme
Zapomínáme

Každý, kdo tě zná
By tě rád viděl někde dál
Někdo říká, že bys měl konečně
Vytáhnout hlavu z písku
Všichni vědí, že jsi jako otevřená kniha
Plná moudra z nebe
Vědí co, ale nevědí proč
A ty je za sebou vláčíš na háčku

Refrén

I Need A Man

I Need A Man
Words and Music by Silvie Forsyth

I need a man who will love me through anything
I need a man who's level headed
With his feet on the ground
Don't want a man who'll run
Anytime there's a problem in the sight
Don't want a man acting like a child

Chorus:
Oh, I've tried to be understanding
I've excused every fault
I've been pushing my self aside
Till I couldn't see me anymore
I hope you understand
The predicament I'm in
And pardon me baby
If I just keep on looking

For a man who can hear
The sound of a crying heart
I need a man who's understanding
Faithful, strong and kind
Don't want a man who constantly
Tells a whole pile of lies
Don't want a man acting like a child

Chorus

For a man who can bear with a woman
When she's got a bad hair day
I need a man who can laugh at it all
And tell me that I'm okay
Don't want a man who'se always so sure
The whole blame is mine
Dont' want a man acting like child
Acting like a child
Potřebuji Muže
Slova a Hudba: Silvie Forsyth

Potřebuji muže, co me bude milovat navzdory čemukoli
Potřebuji muže, co to má v hlavě srovnané
A stojí nohama pevně na zemi
Nechci muže, co utíká pokaždé
Když se objeví nějaký problém na obzoru
Nechci muže, co se chová jako dítě

Refrén:
Miláčku, snažila jsem se mít pochopení
Omluvila každou tvoji slabost
Tlačila se do pozadí
Tak, že jsem sama sebe ztrácela z dohledu
Doufám, že chápeš
To úskalí, ve kterém se nacházím
A že mi, miláčku, promineš
Když budu hledat dál

Muže, co dokáže vnímat
Když srdce pláče
Potřebuji muže, co má pochopení
Je věrný, silný a dobrý
Nechci muže, co říká jen
Velkou spoustu lží
Nechci muže, co se chová jako dítě

Refrén

Muže, co chápe ženu
Když nemá zrovna dobrej den
Potřebuji muže, co se tomu všemu umí zasmát
A řict mi, že stejně jsem dobrá
Nechci muže, co si je vždy tak jistý
Že celá vina se dá připsat pouze mně
Nechci muže, co se chová jako dítě
Co se chová jako dítě

You're All Hers And The Pain Is All Mine

You're All Hers And The Pain Is All Mine
Words and Music: Silvie Forsyth

I sit across from you at a table for two
Haven't seen you in a while
This could very well be the last
Believe me all I wanted was the best for you
And it backfired
You had things you had to do
Before settling down
Before the real life start
It was all out of love that I gave you this time

If I'd only known you'd take it for my indifference
I'd tell you what was really in my heart
I'd make sure that you were well updated
On what it was I could not live without
Now I'm out of the picture
And You're all hers
And the pain is all mine

Songs on the radio will bring me your memory
Sitting in a restaurant with someone new
When they'll squeeze me tight it will be your lips
I'd want to kiss, I'd want to feel
I'm not one to believe in destiny
But I felt that you were the right man for me
They say that regrets are a waste of time
So here I'll go on wasting it

If I'd only known you'd take it for my indifference
I'd tell you what was really in my heart
I'd make sure that you were well updated
On what it was I could not live without
Now I'm out of the picture
And You're all hers
And the pain is all mine

Bridge:

If I had held onto you
And to what was in my heart
Maybe now you'd not be hers
And the pain mine
Jsi Její A Bolest Je Má
Slova a Hudba: Silvie Forsyth

Sedím naproti tobě u stolu pro dva
Dlouho jsem tě neviděla
A tohle docela dobře může být naposled
Věř mi, že jsem chtěla pro tebe jen to nejlepší
A vymstilo se mi to
Měl jsi určité věci na práci
Než se usadíš
Než začne opravdový život
Bylo to ryze z lásky, že jsem ti dala tento čas

Kdybych jen věděla, že to pochopíš jako můj nezájem
Řekla bych ti, co opravdu v mém srdci bylo
Byla bych se ujistila, že máš nejnovější zprávy o tom
Bež čeho nemůžu žít
Teď jsem z kola ven
A ty jsi její
A bolest je má

Písničky v rádiu mi přinesou tvoji vzpomínku
Když budu sedět u stolu s někým novým
Když mě stisknou v náruči, budou to tvoje rty
Které budu chtít líbat, které budu chtít cítit
Nejsem jedna z těch, co věří na osud
Ale myslela jsem si, že jsi pro mě ten pravý
Říkají, že litování je jen ztráta času
Tak já jej teda budu ztrácet

Kdybych jen věděla, že to pochopíš jako můj nezájem
Řekla bych ti, co opravdu v mém srdci bylo
Byla bych si jistá, že máš nejnovější zprávy o tom
Bež čeho nemůžu žít
Teď jsem z kola ven
A ty jsi její
A bolest je má

Přechod:
Kdybych si tě držela
A toho, co bylo v mém srdci
Možná bys dnes nebyl její
A bolest by nebyla má

Not The Right One Yet

Not The Right One Yet
Words and Music: Silvie Forsyth

I'm going to give you the it's not you it's me speech
Feel free to make it easier on me
And break in with I knew it all along
So whatever this is not going to be
Came at a bad time

Chorus:

My heart cannot beat for you
When it's laying in pieces on the ground
Besides the next man of mine is not going to
Have it easy I'll be slow to trust
And hard to hold
You really deserve much better than this
Something you can hold on to
So whatever the impression you get
I ain't the right one that came along yet

I must admit it feels great just to rest
My head on your shoulders for a while
But I fear that's something I shouldn't do
In case you're just not the type
To go on unharmed

Chorus

Bridge:
I have been known to be wrong before
But I know that you know that I'm right
The question that is hanging in the air
The one left unanswered
Do I know that

Chorus
Ještě Nejsem Ta Pravá
Slova a Hudba: Silvie Forsyth

Teď ti dám jeden z mých proslovů, jak to není tvoje, ale moje chyba
Klidně mi to ulehči tím
Že do toho vstoupíš s tím, že jsi to celou dobu věděl
Protože cokoli tohleto nebude
Přišlo v nevhodnou dobu

Refrén:

Moje srdce pro tebe nemůže tlouct
Když leží v kouskách na zemi
Mimo to ten příští muž to nebude
Mít vůbec snadné, protože mu budu jen stěží důvěřovat
A bude mít práci si mě udržet
Vážně si zasloužíš něco lepšího než tohle
Něco, čeho se můžeš držet
Takže jakkoli se ti to jeví dobře
Já ještě nejsem ta pravá

Musím přiznat, že je to moc fajn
Jen tak složit hlavu na tvé rameno
Ale bojím se, že bych to dělat neměla
Pokud nejsi ten typ
Co se ho to nedotkne

Refrén

Přechod:
Už jsem se v minosti mýlila
Ale vím, že víš, že mám pravdu
Ta otázka, co visí ve vzduchu
Ta jediná nezodpovězená
Vím to já, že...

Refrén

Would You Take Me Out Tonight

Would You Take Me Out Tonight
written by: Silvie Forsyth

Every woman has a little of a girl left in her
Only when girls do it it's called a game
She wants to put on a dress and the shoes
Do her hair and make-up just right
And then walk through the door
And watch him nearly collapse
Of a lack of oxygen to his brain
And then watch him to get that look in his eye
Like she's the prettiest thing he's ever seen

Chorus:
Would you take me out tonight
It's been nearly a year
Since you took me out dancing
I know we don't have much money
And it's probably silly
Would you do this one thing for me
Purely out of love
Would you take me out tonight

There is hardly any better feeling
Than the one a woman gets
When a man of her dreams asks her to dance
And he walks her to the dance floor
She hears her favourite tune
Just because he asked it of the band
And she feels like a queen
For that she loves so much more
For he knows just what her heart needs
And she'll give him back
Whatever her might ask her for
You know love is made of the little things


Chorus: 2x

Would you do thing one thing for me
Purely out of love
Would you take me out tonight
Would you take me out tonight
Vzal Bys Mě Dnes Večer Do Společnosti
Slova a Hudba: Silvie Forsyth

V každé ženě zbylo něco z malé holky
Jen když malé holky tohle dělají, říká se tomu hra
Chce se jednou za čas pěkně vystrojit a obout pěkné boty
Udělat si ten dokonalý účes a make-up
Pak chce vejít do dveří
A být svědkem toho, jak se mu málem podlomí kolena
Protože se mu nedostává kyslíku
Potom se dívat, jak se na ni podívá
Jakoby byla ta nejkrásnější žena, kterou kdy viděl

Refrén:
Vzal bys mě dnes večer do společnosti
Už je to téměř rok
Cos mě vzal tancovat
Vím, že nemáme moc peněz
A že je to pravděpodobně dětinské
Udělal bys tuhle jednu věc pro mě
Čistě z lásky
Vzal bys mě dnes večer ven

Těžko se mluví o lepším pocitu
Než který žena dostane
Když ji muž jejich snů
Požádá o tanec
A vede si ji na parket
A ona slyší její oblíbenou píseň
To proto, že si ji vyptal od kapely
A cítí se jako královna
A za to ho miluje ještě víc
Protože ví, po čem její srdce touží
A vrátí mu to nazpět
Udělá oč ji požádá
Protože láska je o drobnostech

Refrén dvakrát


Udělal bys tohle pro mě
Čistě z lásky
Vzal bys mě dnes večer do společnosti
Vzal bys mě dnes večer do společnosti

Eight Thousand Miles

8 Thousand Miles
Words and Music by Silvie Forsyth
April 2009

I put your picture on the desktop
Don’t know if that was such a good idea
I see your eyes lit up, I see your teeth
Through a wide and happy smile
Our cheeks pressed together
For the camera’s benefit

Chorus:
We are best friends
We are lovers
We breathe for the other one
To walk in this funny world
About 8 thousand miles
Is now between us
And I’m so blue
For the man I held every night
And the whole night through

The screen before me has your face
And it has your tender speaking voice
Data’s carrying my love all the way to you
Was what brought me here worth
What we’re going through?

We are best friends
We are lovers
We breathe for the other one
To walk in this funny world
About 8 thousand miles
Is now between us
And I’m so blue
For the man I held every night
And the whole night through
Nastavila jsem si tvůj obrázek jako tapetu
Nevím, jestli to byl tak dobrej nápad
Vídím tvé rozzářené oči a tvé zuby
Skrz tvůj široký úsměv
Naše líce se dotýkají
Ve prospěch fotoaparátu

Refrén:
Jsme nejlepší přátelé
Jsme milenci
Dýcháme jeden pro druhého
Abychom mohli jít tímto podivným světem
Asi osm tisíc mil
Nás teď rozděluje
A je mi tak smutno
Za mužem, co jsem držela každou noc
Celou noc až do rána

Obrazovka přede mnou ukazuje tvůj obličej
Slyším tvůj příjemný hlas
Data přenášejí moji lásku až k tobě
Stálo to, co mě sem přivedlo, za to
Co teď prožíváme?

Jsme nejlepší přátelé
Jsme milenci
Dýcháme jeden pro druhého
Abychom mohli jít tímto podivným světem
Asi osm tisíc mil
Nás teď dělí
A mně je tak smutno
Za mužem, co jsem držela každou noc
Celou noc až do rána

How Love Slowly Dies

How Love Slowly Dies
Words and music by Silvie Forsyth
September 28th, 2009

If he only touched her a little
She’d bring him the stars
But he’s too preoccupied to see it
He only sees she’s not satisfied
And feeling hurt he pulls away
This is how love slowly dies

If she only saw that he is
Bearing the weight of the world
And it’s all for them after all
That he’s putting in these long hours
If he had one minute alone
Can’t she see he’s so tired
This is how love slowly dies

Chorus:
This is how love slowly dies
In the sea of self absorbed attitude it drowns
If they could get past them selves
Who’ll make them see
What the other one so desperately needs
That it only takes the little things
And again it will thrive
If love is fed it’ll move mountains
Neglect it and love slowly dies

The little ones are a handful
The job is never done
Can’t he see that she needs a little
Of his warmth once in a while
The vicious circle deepens
And it all spirals down
This is how love slowly dies

Chorus:
This is how love slowly dies
In the sea of self absorbed attitude it drowns
If they could get past them selves
Who’ll make them see
What the other one so desperately needs
That it only takes the little things
And again it will thrive
If love is fed it’ll move mountains
Neglect it and love slowly dies
Neglect it and love slowly dies
This is how love slowly dies
Jak Láska Pomalu Umírá
Slova a hudba Silvie Fosyth


Kdyby se ji jen dotknul
Snesla by mu z nebe hvězdy
On je ale příliš zaměstnaný na to aby to viděl
On jen vidí, že není spokojená
A tak se cítí zraněn a odtáhne se
A tak láska pomalu umírá

Kdyby ona jen věděla, že on
Nese celou tíhu světa na zádech
A přece je to všechno pro ně
Když celé dny pracuje
Kdyby tak měl jen chvíli osamotě
Copak ona nevidí, že je unavený
A tak láska pomalu umírá

Refrén:
Tak láska pomalu umírá
V moři sebestřednosti se pomalu utopí
Kdyby tak uměli pochopit i tu druhou stranu
Kdo jim otevře oči
Co ten druhý tak zoufale potřebuje
Že to chce jen málo
A láska znovu vzkvétá
Když lásku zaléváš i hory dokáže přenést
Nestarej se o ni a ona ti pomalu zemře

S malýma jsou plné ruce práce
A práce nikdy nekončí
Copak on nevidí, že potřebuje
Někdy jen trochu tepla
A začarovaný kruh se prohlubuje
A už se nedá zastavit
A tak láska pomalu umírá

Refrén:
Tak láska pomalu umírá
V moři sebestřednosti se pomalu utopí
Kdyby tak uměli pochopit i tu druhou stranu
Kdo jim otevře oči
Co ten druhý tak zoufale potřebuje
Že to chce jen málo
A láska znovu vzkvétá
Když lásku zaléváš i hory dokáže přenést
Nestarej se o ni a ona ti pomalu zemře
Nestarej se o ni a ona ti pomalu zemře
Tohle je jak láska pomalu umírá

What She Is Needin' In A Man To Find

What she is needing in a man to find
Word and music by Silvie Forsyth
September 21st, 2009

She got up and he was gone
He pays her back with the same coin
He doesn’t call all day
Why doesn’t he understand
That she’s finally got
And job that she’s really good at
That she doesn’t need him any less
What should she say

Should she cry or ask him
How different it is
For him to spend a night
Goodness knows where
Should she just quietly disappear
And take a way out from a lost game
If he’s not the loving kind
She’ll have to give someone else a try
To be what she is needing in a man to find

He knows it’s been a dream of hers
And instead of being there to support her
He goes out with the girls from work
Because the poor boy is feeling hurt
It’s been weeks since
He really touched her
How can one fight something like this
No she won’t let anyone
To take away her dreams

No, she won’t cry or ask him
How different it is
For him to spend a night
Goodness knows where
She will just quietly disappear
And take a way out from a lost game
If he’s not the loving kind
She’ll have to give someone else a try
To be what she is needing in a man to find
Co Potřebuje V Muži Najít
Slova a Hudba Silvie Forsyth
21.září 2009

Vstala a byl pryč
Platí jí tou samou mincí
Nevolá celý den
Proč nerozumí tomu
Že konečně našla
Práci, ve které je dobrá
Že ho nepotřebuje o nic míň
Co by měla říct

Měla by brečet nebo ptát se ho
V čem se chová jinak
Když on si může strávit noc
Kdoví kde
Měla by se potichu vytratit
A najíc cestu z prohrané hry
Pokud není ten milující muž
Bude muset dát šanci jinému
Aby pro ni byl vším, co potřebuje v muži najít

On ví, že to byl její sen
A místo, aby ji v tom podpořil
Vyjde si s holkama z práce
Protože se chudáček cítí ukřivděný
Už je to týdny
Co se jí naposledy dotknul
Jak se má člověk s tímto poprat
Ne, nenechá už nikoho
Aby se ji snažil brát sny

Ne, nebude brečet nebo se ho ptát
V čem se chová jinak
Když on si může strávit noc
Kdoví kde
Jen se potichu vytratí
A najde cestu z prohrané hry
Když není ten milující muž
Bude muset dát šanci jinému
Aby pro ni byl vším, co potřebuje v muži najít

If I Don't Have You

If I Don’t Have You
Music and words by Silvie Forsyth(duet)

Baby, I hung up on you
And I really didn’t want to
We are both frustrated as
We are so far apart
It’s hard for me to touch you
It’s hard for you to hug me
It’s hard to tell the heart
To be patient for another little while

Chorus:
All I know is I have food in my fridge
All I know is I have a car in the
Driveway with a full tank of gas
Flowers in the garden and a couple
Hundred channels on my wide screen TV
And it’s all worth nothing, baby
If I don’t have you

Baby, it’s been tearing me apart
Since the day that you left me
Here all alone
I’m your biggest fan and
I do all I can
To make your dreams come true
But sometimes it takes all in me
Not to break in two

Chorus:
All I know is I have food in my fridge
All I know is I have a car in the
Driveway with a full tank of gas
Flowers on my balcony, friends who
Drag me out for a couple of beer
And it’s all worth nothing, baby
If I don’t have you


All I know is I have food in my fridge
All I know is I have a car in the
Driveway with a full tank of gas
Flowers in the garden and a couple
Hundred channels on my wide screen TV
And it’s all worth nothing, baby
If I don’t have you
Když Nemám Tebe
Slova a Hudba Sivie Forsyth (duet)

Lásko, praštila jsem ti s telefonem
A vážně mě to mrzí
Jsme oba frustrovaní
Když jsme tak daleko od sebe
Je pro mě těžké se tě dotýkat
Je pro tebe těžké mě obejmout
Je těžké srdci vysvětlit
Že má být ještě chvíli trpělivé

Refrén:
Vše, co vím, je ,že mám v ledničce jídlo
Vše, co vím, je, že mám auto s plnou nádrží
Zaparkované před domem
Květiny na zahrádce
Sto kanálů na své širokoúhlé obrazovce
Ale všechno je mi to nanic
Když nemám tebe

Lásko, úplně mě trhá vejpůl
Od toho dne, cos mě tu nechala
Úplně samotného
Jsem tvůj největší fanoušek
A udělám vše, co můžu
Abych ti pomohl tvé sny realizovat
Ale někdy si to žádá veškerou moji sílu
Aby mě to nezlomilo

Refrén:
Vše, co vím, je ,že mám v ledníčce jídlo
Vše, co vím, je, že mám auto s plnou nádrží
Zaparkované před domem
Květiny na balkóně a přátele
Co mě vytáhnou na pivo
Ale všechno je mi to nanic, lásko
Když nemám tebe

Vše, co vím, je ,že mám v ledničce jídlo
Vše, co vím, je, že mám auto s plnou nádrží
Zaparkované před domem
Květiny na zahrádce
Sto kanálů na své širokoúhlé obrazovce
Ale všechno je mi to nanic
Když nemám tebe


 

Like A Woman

Like A Woman
words and music by Silvie Forsyth
November 24th, 2009

Do you still not know
What was wrong with us
Do you still not get why I left
You went out and made the money
Then from a bar you called me honey
I want to do some living
What did you expect

I don't wanna hurt you
But I can't come back
I think we both agree I'd be a fool
Buy yourself a new coffee table
Maybe La-Z-Boy's have a real good sale on
My ambitions go beyond
Being a piece of furniture in our home

Chorus:
You spent your time
Making you feel like a man
And I spent mine crying over
What you didn't intent to change
Oh honey, it’s plain to see
That you still don't understand
That somewhere in there
You forgot to make me feel
Like a woman

Don't you think you'll break me
With those bowling tears
They won't do a thing
To change my mind
You should have listened
A long ago when
My heart was hopelessly
Breaking in two when
I couldn't do a thing to bring
A man I love home

Chorus

You spent your time
Making you feel like a man
Oh never mind,
I ain't gonna explain this all over again
Oh honey, it’s plain to see
That you still don't understand
That somewhere in there
You forgot to make me feel
Like a woman
Jako Žena
Slova a Hudba Silvie Forsyth
24.11.2009

Copak stále nevíš
Kde se stala chyba
Copak ti stále nedochází, proč jsem vlastně odešla
Šel jsi a vydělal peníze
Pak jsi mi z baru zavolal miláčku
Chci si teď užít
Cos očekávala

Nechci tě teď ranit
Ale nemůžu se vrátit
Myslím, že oběma je nám jasné, že bych byla bláhová
Kup si nový noční stolek
Možná La-Z-Boy má teď nějakou akci
Moje ambice totiž sahají dál
Než být jen kusem nábytku v našem domě

Refrén:
Trávil jsi všechen svůj čas
Tak, aby ses cítil jako chlap
A já trávila všechen můj čas, že jsem brečela
Kvůli něčemu, cos měnit nechtěl
Miláčku, je celkem jasné
Že stále nemáš ani páru
Že někde mezí tím
Jsi zapomněl dělat taky něco
Abych se cítila jako žena

Nemysli si, že mě zlomíš
Těmi krokodýlími slzami
Nepomohou ti k tomu
Abych si to rozmyslela
Měl jsi mě vyslechnout
Už dávno kdy
Se moje srdce zoufale lámalo
Vejpůl, kdy jsem nemohla udělat
Vůbec nic, abych dostala
Muže, co miluji, domů

Refrén

Trávil jsi všechen svůj čas
Tak, aby ses cítil jako chlap
Ale už nic
Nebudu ti to vysvětlovat stále dokola
Miláčku, je celkem jasné
Že stále nemáš ani páru
Že někde mezí tím
Jsi zapomněl dělat taky něco
Abych se cítila jako žena

At my mercy

What do you say
I'll bring some food maybe some wine
I could use a night out
Just have some candle light
And I'll come by
To tempt you again
Make you crawl in your skin
Than think about it for days

Do you know you're at my mercy now
Unless somewhere inside
You'd find the strenght to say no
You really have no reason why
Except that you don't know
How this will end

What do you say
We'll put some music on to dance
You can hold me close
Close enough to forget
That I will not stay
That I'll disapear into the early morning air
  
Do you know you're at my mercy now
Unless somewhere inside
You'd find the strenght to say no
You really have no reason why
Except that you don't know
How this will end

As I'm getting into the cab
You won't know
That my body is aching
How much I want you

Do you know you're at my mercy now
Unless somewhere inside
You'd find the strenght to say no
You really have no reason why
Except that you don't know   
How this will end

As I'm getting into the cab
You won't know
That my body is aching
How much I want you
Co bys řekl na to
Kdybych přinesla něco na jídlo a třeba víno
Potřebovala bych dnes vypadnout
Jen měj zapálené svíčky
A já příjdu
Abych tě zase pokoušela
Tak, že se budeš svíjet ve své kůži
A potom o tom přemýšlet ještě celé dny

Víš, že jsi mi teď na milost
Pokud někde vevnitř
Nenajdeš sílu řict ne
Vážně nemáš důvod říct ne
Až na to, že nevíš
Jak tohleto skončí

Co bys řekl na to
Kdybychom pustili nějakou hudbu k tanci
Můžeš mě držet blízko
Dost na to, abys zapomněl
Že nezůstanu
Že se vypařím do ranního oparu

Víš, že jsi mi teď na milost
Pokud někde vevnitř
Nenajdeš sílu říct ne
Vážně nemáš důvod říct ne
Jen snad, že nevíš
Jak tohleto skončí

Jak nastupuji do taxíku
Nebudeš mít ponětí
Že mě až bolí tělo
Jak moc tě chci

Víš, že jsi mi teď na milost
Pokud někde vevnitř
Nenajdeš sílu říct ne
Vážně nemáš důvod
Jen snad, že nevíš
Jak tohleto skončí

Jak nastupuji do taxíku
Nebudeš mít ponětí
Že mě až bolí tělo
Jak moc tě chc

Stay Friends

I'm another wrong person for you
But I can hang around for a while
But if you find out that you want me
I'll make your life a living hell
Cause I will stay friends
I will call I will write
You'll have to find a way to give up
To find another dream is hard

I don't know but I think that you're a little lonely
A little company hasn't hurt anyone
Frankly I could use some my self
I won't stay so be prepared
As I will stay friends
As I will stay friends

I will call I will write
You'll have to find a way to give up
To find another dream is hard

I can be your rebound relationship
To help you get up from
What you're upto your ears in
You're doing the same favour to me
You still have a little time.to think
Cause I will call I will write
You'll have to find a way to give up
To find another dream is hard
I will call I will write
You'll have to find a way to give up
To find another dream is hard
Jsem další nesprávná osoba pro tebe
Ale mohla bych tu chvíli pobýt
Ale jestli se rozhodneš, že mě chceš
Udělám ti ze života peklo
Protože zůstanu přítelkyní
Budu volat, budu psát
Budeš muset najít cestu, jak to vzdát
Najít jiný sen bývá těžké

Nevím, ale myslím, že jsi trochu sám
Trochu společnosti ještě nikomu neuškodilo
Upřímně bych jí sama ráda užila
Nezůstanu, tak se připrav
Protože zůstanu přítelkyní
Zůstanu přítelkyní

Budu volat, budu psát
Budeš muset najít cestu, jak to vzdát
Najít jiný sen bývá těžké

Můžu být tvůj vztah na vzpamatování
Abych ti pomohla z
Toho, v čem jsi až po uši
Ta pomoc bude vzájemná
Máš ještě trochu času ...na rozmyšlenou
Protože budu volat, budu psát
Budeš muset najít cestu, jak to vzdát
Najít jiný sen bývá těžké
Budu volat, budu psát
Budeš muset najít cestu, jak to vzdát
Najít jiný sen bývá těžké

KD

KD
Words and Music by Silvie Forsyth

Paid for my KD and wine
That's all my shopping
It's not that I'm short
Just that I grazed through the store
Can't find anything appealing
This is just to fight off the hunger and the loneliness
Besides who wants to cook for one
I'm on my own again

Chorus:

Big city, my own apartment
Isn't it all I wanted
Well not at these circumstances
I'm a bit lost in the freedom you game me

Should do the laundry
I need some clean clothes
it's just it's raining outside
The dryer's broken
Will have to hang it somewhere round here
Well who cares right
When no-one's coming round tonight
None of my contacts are online
I'm on my own again

Chorus

So much like an advanture
If I can hold the tears in
And it's still not the holidays
And I don't know just what I'll do then
I'll join the crowd cheering themselves
With just one glass of wine
Stearing at the tree
Just like the man 'cross the street

Chorus twice

KD
Slova a Hudba: SilvieForsyth

Zaplatila jsem za svoje instantní těstoviny a víno
To je všechen můj nákup
To není, že bych neměla peníze
Jen jsem prostě procházela obchodem
A nic me nenadchlo
Tohle kupuji jen proto, abych zahnala hlad a samotu
Mimochodem komu se chce vařit pro jednoho
Jsem opět sama

Refrén:
Svůj byt ve velkoměstě
Není to přece to, co jsem tolik chtěla?
Ne ale za těchto okolností
Jsem trochu ztracená ve svobodě, kterou jsi mi dal

Měla bych hodit prádlo do pračky
Potřebuji čisté oblečení
Jenomže venku prší
Sušička je pokažená
Tak to budu muset rozvěsit někde tady
Ale komu to vadí
Když dnes večer stejně nikdo nepřijde

Nikdo z mych kontaktu neni prihlaseny

Jsem opět sama

Refrén

Je to jako dobrodružství
Jen kdybych dokázala zadržet slzy
A to ještě nejsou svátky
To tedy vážně nevím, co budu dělat
Přidám se do spolku nás všech
Co si budem připíjet jednou sklenicí
Koukat na stromek
Stejně jako ten pán od naproti

Refrén dvakrát

Breathe Again

Just like steam from the morning earth
It all got out of me
It must be a natural thing who knows
But that's not that important
The important thing is that I can breathe again
The important thing is that I can breathe again

I love you just the same
But I have to keep my head together
In this world of other things
In this time we're living in
Together

The morning is different and I don't know why
It must be all in my head
If I could make a pill out of this
I'd use it the next time when
I won't seem to be able to breathe again
I won't seem to be able to breathe again

I love you just the same
But I have to keep my head together
In this world of other things
In this time we're living in
Together

Horizon's clear and full of things
Haven't seen in a long time
It's a world of possibilities
And you're definitely one
My dreams haven't lost the sight of your face
My dreams haven't lost the sight of your face
I love you just the same
But I have to keep my head together
In this world of other things
In this time we're living in
Together
Jako pára z ranní země
Všechno se to ze mě vypařilo
Musí to být přirozené, kdo ví
Ale to není podstatné
Podstatné je, že můžu znova dýchat
Podstatné je, že můžu znova dýchat

Miluji tě úplně stejně
Ale musím zůstat pohromadě
V tomto světě dalších věcí
V čase, ve kterém žijeme
Společně

Ráno se zdá jiné a nevím proč
Musí to být jen představa v mé hlavě
Kdybych z toho uměla udělat pilulku
Mohla bych si ji vzít kdykoliv
Se bude zdát, že zas nemůžu dýchat
Se bude zdát, že zas nemůžu dýchat

Miluji tě úplně stejně
Ale musím zůstat pohromadě
V tomto světě dalších věcí
V čase, ve kterém žijeme
Společně

Horizont je čistý a plný věcí
Které jsem už dlouho neviděla
Svět je plný možností
A ty jsi určitě jedna z nich
Moje sny neztratily obraz tvé tváře
Moje sny neztratily obraz tvé tváře
Miluji tě úplně stejně
Ale musím zůstat pohromadě
V tomto světě dalších věcí
V čase, ve kterém žijeme
Společně

Dare

I can stay where I am
I can be smarter than this
I could be all you said I could be
I don't know what to do
But I'm scared to do this for
The rest of my life
So what is my clue
Cause I've got everything I need
I've got all that in me
The rest is in you

Sometimes I know all it takes
Is one bad step one little mistake
The world falls apart never to be the same
But I know I'm the only one
To decide what's worth the pain
Upto me to know when it's good to be scared
Cause I've got everything I need
I've got all that in me
At least that's what they say

If you know what it's like
To be in one place to be stuck
Then you know what I'm talking about
We won't make one single move
Unless one hundred percent sure
That the next step is nothing but right
And it's not all it seems
Or it doesn't have to be
So what it's like
Cause I've got everything I need
I've got all that in me
The rest is in you
Můžu zůstat tam, kde jsem
Můžu být ale chytřejší
Můžu být vším tím, co jsi řekl
Nevím, co dělat
Ale mám strach dělat to, co právě dělám
Po zbytek svého života
Nezní to dost jako odpověd?
Protože mám všechno, co potřebuji
Všechno mám v sobě
A ten zbytek je v tobě

Někdy vím, že stačí
Udělat jeden špatný krok, jednu chybu
A svět se zboří a už nebude nikdy stejný
Ale vím, že jsem jediná
Kdo může rozhodnout, co za tu bolest stojí
Je na mně vědět, kdy se bát
Protože mám všechno, co potřebuji
Všechno je to ve mně
Alespoň se to říká

Jestli víš, jaké to je
Být jako přikovaný na jednom místě
Tak víš, o čem mluvím
Neuděláme jeden jediný krok
Anichž bychom si byli stoprocentně jisti
Že ten další krok je úplně správný
A není všechno, jak se zdá
Nebo aspoň nemusí být
Tak jaké to je
Protože mám všechno, co potřebuji
Všechno je to ve mně
A ten zbytek v tobě

Nothing Changes

Nothing Changes
Words and Music by Silvie Forsyth

It's true nothing changes
We find a way to stay the same
We find a way to swim
In the same shit we always have
And all are attempts are just a joke
For the ones watching
And if we have a witness
We're of the lucky ones

Chorus:
So I'm laughing tonight
With a tear in my eye
Whatever's so hard
On growing up
I know there's hope
One day I'll arrive
Until then I'll have the best go
At being alive

Addictions keep following me
And the ones I care about
Hurt's repetetive tendencies
With our twisted dependance on love
In all honesty tired of staying the same
Tired of things setting me off
Let me see little bits of the progress I made
So I don't give up

Chorus

Until then I'll have the best go
Till then I'll have the best go
At being alive
Nic se nemění
Slova a Hudba: Silvie Forsyth

Je pravda, že se neměníme
Vždy nalezneme cestu, jak zůstat stejní
Vždy nalezneme cestu, jak plavat
Ve stejných sračkách jako dřív
A všechny naše snahy jsou jen vtip
Pro ty, co jsou toho svědky
A když svědky máme
Jsme z těch šťastlivějších

Refrén:
Tak se dnes večer směji
Se slzou v oku
Co je tak těžké
Na dozrávání
Vím, že je naděje
A jednoho dne dojdu k cíli
Jen než se tak stane
Pokusím se žít co nejlépe

Závislosti mě provázejí
Stejně jako ty, na kterých mi záleží
Bolest má tendence se opakovat
S naší převrácenou závislostí na lásce
Ve vší upřímnosti jsem unavena z toho, že jsem stejná
Unavená, že mě věci rozhodí
Tak mě nech vidět alespoň ty malé krůčky
Abych to nevzdala

Refrén

Jen než se tak stane pokusím se
Jen než se tak stane pokusím se
Žít co možná nejlépe

Shoe

I'm like my old shoe
The other one is lost
I cannot make a pair
What do you do with just one shoe
A blue lace-up shoe
Haven't really tried looking for another one
It's long gone

I'm like my old shoe
The other one is lost
I cannot make a pair
I'm like a solid broken down shoe
But I am wearing out
Soon to be put into a closet
To be forgotten in a better case

I'm like my old shoe
The other one is lost
I cannot make a pair
There is no shoe on the other foot
This is all there is
Haven't really tried looking for the other one
I know where it is
I know where it is
I know where it is

Jsem jako moje stará bota
Ta druhá se ztratila
Nemůžu je spárovat
Co dělat jenom s jednou botou
Modrou šněrovací botou
Vlastně jsem se nesnažila tu druhou hledat
Už je dlouho pryč

Jsem jako moje stará bota
Ta druhá se ztratila
Nemůžu je spárovat
Jsem jako pevná prošlápnutá bota
Ale už se opotřebovávám
A brzo skončím ve skříni
Aby se na mě v tom nejlepším případě zapomnělo

Jsem jako moje stará bota
Ta druhá se ztratila
Nemůžu je spárovat
Na druhé noze bota není*
Tohle je vše, co je
Vážně jsem se nesnažila hledat tu druhou
Vím, kde je
Vím, kde je
Vím, kde je

Nothing But The Truth

I would love to tell you the whole truth
And nothing but the truth
To which help me God
It's not easy to live a life this way

And give up all the things
That you wouldn't give
Do you blame me that once in a while I slip
That I just have to do
What I have to do
You probably wouldn't understand that it helps
That I don't hang on you
Like I usually do
I watch over every stap you make
Cause I don't trust a thing
That you say
Even though I try my very best
The same thought of you

Makes my head spin

Do you blame me that once in a while I slip
That I just have to do
What I have to do
You probably wouldn't understand that it helps
That I don't hang on you
Like I usually do
They say that ignorance is bliss

So why tell you anything
When it'd still not fix what's wrong

What's wrong
Do you blame me that once in a while I slip

That I just have to do
What I have to do
You probably wouldn't understand that it helps
That I don't hang on you
Like I usually do
Do you blame me that once in a while I slip
That I just have to do
What I have to do
You probably wouldn't understand that it helps
That I don't hang on you
Like I usually do 
Chtěla bych ti říct celou pravdu
A nic než pravdu
K tomu mi dopomáhej Bůh

Není lehké žít tímto způsobem
A vzdát se všeho toho
Co nenabízíš
Obviňuješ mě, že někdy sklouznu
Že prostě musím dělat to
Co musím
Asi bys nepochopil, že mi to pomáhá
A že na tobě nevisím
Jako obvykle
Kontroluju každý tvůj krok
Protože nevěřím ani slovu
Které říkáš
Přestože se snažím co nejlíp

Ta sama myšlenka o tobě
Mi dělá zle

Obviňuješ mě, že někdy sklouznu
Že musím dělat to,
Co musím
Asi bys nepochopil, že mi to pomáhá
Abych na tobě nevisela tak
Jako obvykle

Říkají, že nevědomosti je dobře
Tak proč ti něco říkat
Když by to stejně nezměnilo náš problém

Náš problém

Obviňuješ mě, že někdy sklouznu
Že prostě musím dělat to
Co musím
Asi bys nechápal, že mi to pomáhá
A že na tobě nevisím
Jako obvykle
Obviňuješ mě, že někdy sklouznu
Že prostě musím dělat to
Co musím
Asi bys nechápal, že mi to pomáhá
A že na tobě nevisím
Jako obvykle

Pain and Relief

I'm spending my last penny
On long distance phone calls
That's how it started how ironic
We've said everything
We've said it hundred times over
When we can't have it all
It's not easy to let something go
So I'm spending my money on the phone
While the rest of the time
Convincing myself not to call
I'm getting used to the fact
That some things just can't be solved
I'm getting used to the idea I just don't know
Nobody knows what the future holds
Just wanna know that letting me go
Was the hardest thing that you've ever done
So my fragile ego can sleep
While the rest of me is tossing
and turning in-between pain and relief
I told myself a hundred times
I've got to let you go
Cause neither of us can continue
The way we did before
I wish you took more time
Before finding someone else
I wish you stopped talking about
Your new found happiness
You tell me everything
I wish you kept to yourself
Till at least I'm back on my feet
Till I can see clearly how good thing this is
Till my broken heart is healed
Till it's stopped being confused
Between belonging to you and being free
I told myself a hundred times
I've got to let you go
Cause neither of us can continue
The way we did before
And I can't change your mind
Is it necessary to even mention

That I don't really try
Do I have to say that I don't really try
Utrácím poslední haléř
Na meziměstských telefonátech
Tak to začalo, jak ironické
Řekli jsme vše
Řekli jsme to stokrát dokola
Když nemůžeme mít vše
Není lehké se něčeho vzdát
Tak utrácím peníze za telefon
A zbytek času
Se přemlouvám, abych nevolala
Už si zvykám na tu skutečnost
Že některé věci jsou prostě neřešitelné
Zvykám si na myšlenku, že prostě nevím
Nikdo neví, co budoucnost skrývá
Jenom chci vědět, že nechat mě jít
Bylo to nejtěžší, co jsi kdy udělal
Aby mohlo moje křehké sebevědomí spát
Zatímco zbytek mně se zmítá
A převrací mezi bolestí a vysvobozením
Řekla jsem si už stokrát
Že tě musím nechat jít
Protože ani jeden z nás takto nemůže pokračovat
Způsobem, jakým jsme žili
Přála bych si, aby ti trvalo déle
Než sis našel někoho jiného
Přála bych si, abys přestal mluvit
O svém nově nalezeném štěstí
Říkáš mi všechno
O čem si přeju, aby sis nechal pro sebe
Aspoň do doby, kdy budu zase silná
Kdy budu jasně vidět, jak dobré to je
Až se moje srdce uzdraví
A přestane být zmatené
Mezi tím, jestli patří tobě nebo je svobodné
Řekla jsem si stokrát
Že tě musím nechat jít
Protože ani jeden z nás nemůže pokračovat
Způsobem, jakým jsme žili
A nemůžu tě přesvědčit

Je nezbytné vůbec říkat
Že se o to vlastně nesnažím
Musím vůbec říkat, že se o to nesnažím

This Time Around

This Time Around
Words and Music by Silvie Forsyth

It's usually the other way around
For some reason I care for you
For some reason I want to tear the clothes right off of you
And I, I don't know why
I know we haven't started quite great
I know you won't have me
Because you think I'm still in love with someone else
But I'm gonna wait
For this to either go away
Or for you to catch on
For this to either go away

If it is just a crush I don't know why
Something about this fees right
Feels like calling home
When I have you on the line
I've had that said to me before
But I just couldn't find it inside
I coudn't recipicate
Maybe it's a payback for all the broken hearts
I've left behind
So this will better go away
Because you won't catch on
So this will better go away

There's no reason wasting time
I'll let you see the worst part of me
Why not see the worst part of me
While I watch those I've turned down
Happy holding some else
Holding someone else

I so wanna be the girl this time
But I fear this it's me who's mistaken
Besides I have messed up just about all I can
We probably never meet again
So the best thing here'd be to move
Instead I watch my self stand here
Feeling like I never have before
And I have to try
Because I can't just walk away
You might just be the one
Because i can't just walk away

There's no reason wasting time
I'll let you see the worst part of me
Why not see the worst part of me
While I watch those I've turned down
Happy holding some else
Holding, holding someone else

So this will better go away
Because you won't catch on
So this will better go away
Because you won't catch on
So this will better go away
Tentokrát
Slova a Hudba: Silvie Forsyth

Bývá to většinou naopak
Z nějakého důvodu se o tebe zajímám
Z nějakého důvodu bych z tebe nejraději strhala oblečení
A nevím proč
Vím, že jsme nezačali zrovna nejlíp
A vím, že se mnou chodit nezačneš
Protože si myslíš, že jsem ještě zamilovaná do jiného
Ale já si počkám
Než tohleto odezní
Nebo než ti to dojde
Než tohleto odezní

Jestli je to jen pobláznění, tak nevím proč
Mám z toho dobrý pocit
Je to jako bych volala domů
Když tě mám na telefonu
Přesně tohle mi to bylo v minulosti řečeno
Ale já to v sobě nenašla
Nešlo to opětovat
Možná to mám teď odplatu za ta zlomená srdce
Která jsem za sebou nechala
Tak ať mě to raději přejde
Protože to opětovat nebudeš
Tak ať mě to raději přejde

Nemá smysl ztrácet čas
Nechám tě poznat i mou nejhorší stránku
Proč nepoznat i mou nejhorší stránku
Zatímco se dívám na všechny, co jsem odmítla
Jak jsou šťastní v náručí někoho jiného
V náručí někoho jiného

Tak bych tentokrát chtěla být ta pravá
Ale bojím se, že právě tentokrát jsem to já, kdo se mýlí
Mimo to jsem pokazila, co se dalo
Už se pravděpodobně neuvidíme
Proto by bylo nejlepší na vše zapomenout a jít dál
Místo toho se přistihuji, jak tady stojím
A cítím něco, co jsem před tím ještě necítila
A musím to zkusit
Protože jen tak odejít nemůžu
Mohl bys opravdu být ten pravý
Protože nejde jen tak to vzdát

Nemá smysl ztrácet čas
Nechám tě poznat i mou nejhorší stránku
Proč nepoznat i mou nejhorší stránku
Zatímco se dívám na všechny, co jsem odmítla
Jak jsou šťastní v náručí někoho jiného
V náručí někoho jiného

Tak ať mě to raději přejde
Protože tě nepřesvědčím
Ať mě to raději přejde
Protože se nechytneš
Ať mě to raději přejde

Ticket Out Of Here

I can walk from my bed to my window
I can walk right back
That is all about that I can do
I'm encaged here alone
And like a wild beast trying to hold on to the spark
In my eyes and in my soul
You have done a good job
At keeping the fire down

You hate to do anything with me
You hate to have anything to do with me
Anything I want to do on my own
Would buy me a ticket out of here
So I have to buy it
Life is as empty as it could
You're stealing from it everyday
Life is as cruel as the fear in me
Of being alone out there

You hate to do anything with me
You hate to have anything to do with me
Anything I want to do on my own
Would buy me a ticket out of here
So I have to buy it
You hate to do anything with me
You hate to have anything to do with me
I gotta do this on my own
Buy the ticket and get the hell out of here
Yeah

You hate to do anything with me
You hate to have anything to do with me
Anything I want to do on my own
Would buy me a ticket out of here
So I just bought it
Můžu jít od své postele ke svému oknu
A rovnou zpátky
To je tak všechno, co můžu dělat
Jsem tu sám uvězněn
Jako divá zvěř se snažím uchovat si jiskru
V očích a duši
Udělal jsi dobrou práci
A uchoval oheň při zemi

Nesnášíš se mnou cokoliv dělat
Nesnášíš mít se mnou cokoli společného
Cokoli bych chtěla dělat bez tebe
By mi zajistilo jízdenku odsud
Tak si ji budu muset koupit
Život je tak prázdný jak může být
Kradeš z něj každý den
Život je tak krutý jako můj strach
Být sama

Nesnášíš se mnou cokoli dělat
Nesnášíš mít se mnou cokoli společného
Cokoli bych chtěla dělat bez tebe
By mi zajistilo jízdenku odsud
Tak si ji budu muset koupit
Nesnášíš se mnou cokoli dělat
Nesnášíš mít se mnou cokoli společného
Tohle musím sama zvládnout
Koupit si jízdenku a vypadnout
Yeah

Nesnášíš se mnou cokoli dělat
Nesnášíš mít se mnou cokoli společného
Cokoli bych chtěla dělat bez tebe
By mi zajistilo jízdenku odsud
Tak si ji teď kupuj

The Universe Is Broken

I was supposed to be a constalation
Now I'm just a lonely star
In an empty galaxy
A million miles away

I'm going down
Shooting cross your midnight sky
It's burning up everything
Burning up my mind
In an empty galaxy
A million miles away

I'm spinning down
Down the Milky Way
The Universe is broken
When you're not here with me

The black hole is my worst nightmare
According do the darkness
I'm already there
In an empty galaxy
A million miles away

I'm spinning down
Down the Milky Way
The Universe is broken
When you're not here with me
I'm spinning down
Down the Milky Way
The Universe is broken
When you're not here with me

And the tragedy is
The time and space keep going
They keep going without you
And the tragedy is
The time and space keep going
They keep going without you

I'm spinning down
Down the Milky Way
The Universe is broken
When you're not here with me
I'm spinning down
Down the Milky Way
The Universe is broken
When you're not here with me
Měla jsem být souhvězdím
Teď jsem jen osamělá hvězda
V prázdné galaxii
Milion světelných let jinde

Padám
Přes tvé půlnoční nebe
Všechno to spaluje
Spaluje to moji mysl
V prázdné galaxii
Milion světelných let jinde

Stáčím se
Po Mléčné dráze
Vesmír nefunguje
Když tu nejsi se mnou

Černá díra je moje nejhorší noční můra
Podle té tmy
Už jsem v ní
V prázdné galaxii
Milion světelných let jinde

Stáčím se
Po Mléčné dráze
Vesmír nefunguje
Když tu nejsi se mnou
Stáčím se
Po Mléčné dráze
Vesmír nefunguje
Když tu nejsi se mnou

A tragedie je
Že čas a prostor stále pokračují
Pokračují bez tebe
A tragedie je
Že čas a prostor stále pokračují
Pokračují bez tebe

Stáčím se
Po Mléčné dráze
Vesmír nefunguje
Když tu nejsi se mnou
Stáčím se
Po Mléčné dráze
Vesmír nefunguje
Když tu nejsi se mnou

If You Were Somebody Else

Playing with the change
I got from the drink in front of me
I take another sip
We can go you say
I don't look like I'm having fun
I don't even have to look up
I can feel you look at me
Believe me I would want to be
On a dancing floor right about now
If you were somebody else
If you were somebody else
If you were somebody else
I so wanted to go out tonight
But I didn't have anyone
Anyone else to ask
Precisely the reason
Why my situation remains the same
Any potential guy I'd like
Wouldn't even try his luck
Just because you're here
Because you just wouldn't give them the chance
If you were somebody else
If you were somebody else
If you were somebody else
To be perfectly honest
Your hopes scare me a bit
To the bone I guess
It bothers me
That everyone here thinks we're doing it
It gives me goose bumps
Just thinking about it
It is true I haven't made
A closer friend like you
Before to whom I'd strip naked my soul
Strip naked my soul
If you were somebody else
If you were somebody else
If you were somebody else
Hraju si s drobnýma
Z drinku, co stojí přede mnou
Usrknu si znovu
Můžem jít, říkáš
Nevypadám, že se bavím
Ani nemusím zvednout oči
Vím, že se na mě díváš
Věř mi, ráda bych teď byla
Na tanečním parketu
Kdybys byl někdo jiný
Kdybys byl někdo jiný
Kdybys byl někdo jiný
Tak jsem chtěla večer vypadnout
A neměla jsem s kým
Komu zavolat
Přesně ten důvod
Proč je moje situace stále stejná
Jakýkoli potencionální nápadník
Se vzdá jakýchkoli šancí
Protože jsi tady
A nedal bys nikomu šanci
Kdybys byl někdo jiný
Kdybys byl někdo jiný
Kdybys byl někdo jiný
Abych byla upřímná
Tvoje naděje mě trochu znervozňují
Do hloubi duše, řekla bych
Vadí mi
Že si tady každej myslí, že to spolu děláme
Mám husí kůži
Jen na to pomyslím
Je pravda, že jsem neměla
Bližšího přítele jako ty
Komu bych otevřela svou duši
A svlékla ji donaha
Kdybys byl někdo jiný
Kdybys byl někdo jiný
Kdybys byl někdo jiný